Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας OpenVault βοηθά τους χειριστές να βελτιστοποιήσουν τα οικιακά δίκτυα

Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας OpenVault βοηθά τους χειριστές να βελτιστοποιήσουν τα οικιακά δίκτυα

März 8, 2023 0 Von admin

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ Νο. 11,477.072 περιγράφει «Σύστημα και Μέθοδος για Προδιαγραφική Διαγνωστική και Βελτιστοποίηση Δικτύων Πελατών»

Jersey City, NJ; 7 Μαρτίου 2023 OpenVault, μια κορυφαία στην αγορά πηγή εσόδων και λύσεων βελτιστοποίησης δικτύου και με γνώμονα τα δεδομένα ευρυζωνικές αναλύσεις βιομηχανίαςανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πρόσφατα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών να διαγνώσουν και να επιλύσουν αυτόματα προβλήματα σε δίκτυα Wi-Fi και Ethernet συνδρομητών.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ αρ. δίκτυα και υπηρεσίες – για να καταστεί δυνατή η προληπτική λειτουργική βελτιστοποίηση.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιγράφει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που μπορούν να δουν την υγεία των δικτύων των συνδρομητών μέσω του πρωτοκόλλου Τεχνικής Αναφοράς 069 (TR-069) και των δεδομένων Simple Network Management Protocol (SNMP), να αναλύσουν τις συσκευές χρησιμοποιώντας το μόντεμ συνδρομητών και να εμφανίσουν τις τρέχουσες συνθήκες πολλαπλών επιπέδων το δίκτυο συνδρομητών σε έναν συνδεδεμένο διαγνωστικό πίνακα.

«Με τον πολλαπλασιασμό των συνδεδεμένων συσκευών σε δίκτυα συνδρομητών, κάθε συσκευή αντιπροσωπεύει ένα πιθανό σημείο που μπορεί να επηρεάσει την ευρυζωνική εμπειρία των συνδρομητών», δήλωσε ο Tony Costa, CTO του OpenVault. «Ενώ αυτά τα δίκτυα συχνά ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας συσκευές τρίτων κατασκευαστών που έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους συνδρομητές, συχνά ο πάροχος ευρυζωνικής σύνδεσης είναι αυτός που λαμβάνει την κλήση προβλημάτων. Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δίνει τη δυνατότητα στους χειριστές να κατανοήσουν και να διορθώσουν προληπτικά πολλά από αυτά τα ζητήματα – αυξάνοντας την ικανοποίηση των συνδρομητών, το NPS και τα έσοδα, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδα εξυπηρέτησης πελατών και τεχνολογίας πεδίου.»

Τα συστήματα και οι μέθοδοι στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι αγνωστικά του παρόχου υπηρεσιών και του πωλητή και επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαχείριση, διάγνωση και διαμόρφωση συσκευών συνδρομητών. Το σύστημα μπορεί να είναι μη παρεμβατικό και να εκτελείται από περιβάλλον υπολογιστικού νέφους για να επιτρέπει την πρόσβαση σε εκατομμύρια συσκευές.

Τα συστήματα και οι μέθοδοι εντός του διπλώματος ευρεσιτεχνίας επιτρέπουν τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση του υλικού συνδρομητή βάσει πολιτικών που καθορίζονται από τον χειριστή για συγκεκριμένες συσκευές, προφίλ και κατηγορίες υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης έναν πίνακα εργαλείων που μπορεί να παρέχει ορατότητα δικτύου, στοιχεία συνδρομητή, πρόσβαση βάσει χρήστη/ρόλων και αυτόματη ανίχνευση νέων δυνατοτήτων υπηρεσίας. Ένα κουμπί „FIX IT NOW“ στον πίνακα εργαλείων μπορεί να παρέχει συστάσεις και επιλογές που επιτρέπουν στους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών να επιλύουν εξ αποστάσεως ζητήματα δικτύου συνδρομητών.

Η OpenVault επιδεικνύει την ικανότητα των προϊόντων της να αυξάνουν τα έσοδα και το ARPU, να βελτιώνουν τη διαχείριση δικτύου και να μειώνουν χρόνο και κόστος αυξάνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών Andina Link στην Καρθαγένη της Κολούμπια έως τις 9 Μαρτίου και στις Cable Next-Gen Technologies & Strategies στο Ντένβερ 14-15 Μαρτίου.

Σχετικά με το OpenVault

Η OpenVault και η OpenVault Europe GmbH αποτελούν κορυφαίες πηγές στην αγορά λύσεων τεχνολογίας ευρυζωνικότητας και γνώσεων βάσει δεδομένων για τα παγκόσμια πρότυπα κατανάλωσης ευρυζωνικών συνδέσεων. Χρήση SaaS ή εσωτερικής εγκατάστασης των εταιρειών που βασίζεται σε σύννεφο ή λύσεις απομακρυσμένης φροντίδας και εργαλεία, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του δικτύου, να αυξήσουν τα έσοδα και να βελτιώσουν την ικανοποίηση των συνδρομητών. Το OpenVault και το OpenVault Europe συγκεντρώνουν και αναλύουν τα δεδομένα της αγοράς που προκύπτουν για να παρέχουν απαράμιλλες αναλυτικές προβολές της χρήσης των καταναλωτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των τάσεων της ευρυζωνικής σύνδεσης σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε openvault.com.

Για ερωτήσεις μέσων ενημέρωσης, επικοινωνήστε με:

Christian Nihamin στο [email protected] ή +1-917-509-9028

Paul Schneider στο [email protected] ή +1-215-817-4384